ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021

පිදුම් ලද කෘතීය

භේරුණ්ඩ කැදැල්ල

රූපා ශ්‍රියානි
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021

අවසන් වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

ආරාමදාස

ආරියවංශ අබේසේකර
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ

මුක්ති

සෝමරත්න බාලසූරිය
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ

ජීවිතයේ ඔයිල් පැල්ලම්

තරිඳු ශ්‍රී ලොකුගමගේ
සයුර ප්‍රකාශකයෝ

භේරුණ්ඩ කැදැල්ල

රූපා ශ්‍රියානි
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

බාණ කුසුම්

කත්‍යානා අමරසිංහ
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය 2021

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

මුක්ති

සෝමරත්න බාලසූරිය
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ

කෝමල මාණවක

ශමෙල් ජයකොඩි
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ

ජීවිතයේ ඔයිල් පැල්ලම්

තරිඳු ශ්‍රී ලොකුගමගේ
සයුර ප්‍රකාශකයෝ

කඳඅරනී

නිශ්ශංක විජේමාන්න
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ

ආරාමදාස

ආරියවංශ අබේසේකර
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ

මැස්සා

එරික් ඉලයප්ආරච්චි
එස් ගොඩගේ සහ සහොදරයො

භේරුණ්ඩ කැදැල්ල

රූපා ශ්‍රියානි
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

සිදුරු පත්තර

සේපාලි මායාදුන්න
එස් ගොඩගේ සහ සහොදරයො

බාණ කුසුම්

කත්‍යානා අමරසිංහ
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

මදුර මන්තරධ

සුමිත්‍රා රාහුබද්
PLATFORM

දෙගොඩවාරම

ගාමිණී කන්දේපොළ
සූරිය ප්‍රකාශකයෝ

I.D

මොහාන් රාජ් මඩවල
බිසො ප්‍රකාශකයෝ

උත්තරීතර මණ්ඩලය 2021

පූජ්‍ය රත්තනදෙණියේ මේධානන්ද හිමි
මහාචාර්ය රෝහිණී පරණවිතාන මහත්මිය
මහාචාර්ය උපුල් රංජිත් මහතා
ආචාර්ය ලතා ගුරුසිංහ මහත්මිය
ආචාර්ය චම්පානි එස් සිල්වා

මධ්‍ය මණ්ඩලය 2021

ආචාර්ය කුමුදු කරුණාරත්න මහත්මිය
සුලෝචන වික‍්‍රමසිංහ මහතා
වාසනා පයාගල මහත්මිය
නිශ්ශංඛ දිද්දෙණිය මහතා
පරාක‍්‍රම නිරිඇල්ල මහතා

පාදක මණ්ඩලය 2021

නාලන් මෙන්ඩිස් මහතා
එච්.ඞී.එස් මල්කාන්ති මිය
කුල ශ‍්‍රී කාරියවසම් මහතා
රෝහිත වනිගසේකර මහතා
විජිත වෙලගෙදර මහතා
මංජුලා රණතුංග මහත්මිය
ශ‍්‍රීමති චන්ද්‍රලතා මුණසිංහ මිය
ඉෂාරි ගුණතිලක මහත්මිය
වරුණී ගගබඩආරච්චි
මැණික් චන්ද්‍රමාලී වික‍්‍රමසේකර මහත්මිය