රජත පුස්තක සම්මානය ( කෙටි කතා ) 2022

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

කළු උස මනුස්සයෙක්

ප්‍රින්ස් සේනාධීර
විදර්ශන ප්‍රකාශන

වැසිකිළි සෝදන්නාගේ දුව වීම නිසා

මහින්ද රත්නායක
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ

සංසාර කමටහන්

සුනිල් වික්‍රමසිංහ
එස් ගොඩගේ සහ සහොදරයො


රජත පුස්තක සම්මානය ( කාව්‍ය ) 2022

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

ගිනි වැදුණු පියපත්

සඳරැසි සුදුසිංහ
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ

නාරි සූත්‍රය

අනුරාධා නිල්මිණි
කේ බුක්ස් ප්‍රකාශන

ලියසැව් ලිහී ගිය ගනසාමඩුලු

ලක්ශාන්ත අතුකෝරල
විදර්ශන ප්‍රකාශකයෝ


රජත පුස්තක සම්මානය ( යොවුන් නවකතා ) 2022

පූර්ව වටය සදහා නිර්දේශිත කෘතීන්

පුංචි ලියද්ද

මහින්ද කුමාර දළුපොත
සරසවි ප්‍රකාශකයෝ

චුට්ටා

ලහිරු කිතලගම
ඩ්‍රිම් පෙන්සිල් ප්‍රකාශයකයෝ

වහන්කඩ

ලියනගේ මොනිකා කුමාරි
එස් ගොඩගේ සහ සහොදරයො